|
|

آخرین برنامه دکتر سرکشیک زاده در گزینه 4 در فصل تابستان

شهریور  ۱۳۹۶ / ۳۱ دیدگاه‌ها برای آخرین برنامه دکتر سرکشیک زاده در گزینه ۴ در فصل تابستان بسته هستند

آخرین برنامه دکتر سرکشیک زاده در گزینه ۴ در فصل تابستان با موضوع بررسی سطح ارزشی کتب منبع کنکور سه شنبه ۲۸ شهریور از شیکه ۴ سیما به روی آنتن رفت