آخرین همایش دین و زندگی کنکور۹۸ دکتر سرکشیک زاده در اصفهان

تیر  ۱۳۹۸ / ۷ دیدگاه‌ها برای آخرین همایش دین و زندگی کنکور۹۸ دکتر سرکشیک زاده در اصفهان بسته هستند

شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ تیر ماه آخرین همایش دکتر سید هادی سرکشیک زاده در مدرسان تهران نماینده گزینه۲ استان اصفهان برگزار خواهد شد