|
|

آخرین چهارشنبه پاییز و تشکیل آخرین جلسه کلاس ترم اول آموزشگاه تخته سیاه

آذر  ۱۳۹۵ / ۲۵ دیدگاه‌ها برای آخرین چهارشنبه پاییز و تشکیل آخرین جلسه کلاس ترم اول آموزشگاه تخته سیاه بسته هستند

  آخرین جلسه ترم اول کلاس دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه تخته سیاه برگزار شد