|
|
  • آغاز ثبت نام کلاسها و همایشهای دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاههای ماهان تهران و اندیشه اهواز
  • آغاز ثبت نام کلاسها و همایشهای دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاههای ماهان تهران و اندیشه اهواز
  • آغاز ثبت نام کلاسها و همایشهای دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاههای ماهان تهران و اندیشه اهواز
  • آغاز ثبت نام کلاسها و همایشهای دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاههای ماهان تهران و اندیشه اهواز

آغاز ثبت نام کلاسها و همایشهای دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاههای ماهان تهران و اندیشه اهواز

خرداد  ۱۳۹۶ / ۱۱ دیدگاه‌ها برای آغاز ثبت نام کلاسها و همایشهای دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاههای ماهان تهران و اندیشه اهواز بسته هستند

کلاسهای امسال دکتر سرکشیک زاده در ماهان تجریش و انقلاب به شرح زیر است :

ماهان تجریش : یکشنبه : ۱۸٫۳۰

ماهان انقلاب : چهارشنبه : ۱۴٫۴۵

برنامه کلاسها و همایشهای دکتر سرکشیک زاده در آموزشگاه اندیشه ، بعد از ۷ و ۸ تیر ماه یعنی جمعبندی کنکور ۹۶ اعلام خواهد شد