|
|

استقبال با شکوه اصفهانی ها از دکتر سرکشیک زاده

مهر  ۱۳۹۵ / ۲۵ دیدگاه‌ها برای استقبال با شکوه اصفهانی ها از دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

همایش دین و زندگی اصفهان ۲۲ مهر با شکوه و استقبال گرم اصفهانی ها برگزار شد