|
|
  • استقبال بی نظیر از همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در مشهد

استقبال بی نظیر از همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در مشهد

تیر  ۱۳۹۶ / ۱۲ دیدگاه‌ها برای استقبال بی نظیر از همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در مشهد بسته هستند

بیش از ۵۰۰ داوطلب پسر کنکور با حضور در همایش یکم تیرماه دکتر سرکشیک زاده در مشهد مقدس ، بزرگترین همایش دین و زندگی کنکور پسران را رقم زدند