اضافه شدن نیشابور به مراکز برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده

اسفند  ۱۳۹۶ / ۱۸ دیدگاه‌ها برای اضافه شدن نیشابور به مراکز برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

نیشابور و آموزشگاه گاج این شهر به مراکز برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده اضافه شد . ۷ و ۸ فروردین گاج نیشابور در ۲ روز مجزا برای داوطلبان دختر و پسر همایش برگزار خواهد کرد