|
|
  • اطلاعیه همایش دین و زندگی شهر تهران دکتر سید هادی سرکشیک زاده
  • اطلاعیه همایش دین و زندگی شهر تهران دکتر سید هادی سرکشیک زاده
  • اطلاعیه همایش دین و زندگی شهر تهران دکتر سید هادی سرکشیک زاده

اطلاعیه همایش دین و زندگی شهر تهران دکتر سید هادی سرکشیک زاده

اردیبهشت  ۱۳۹۶ / ۱۱ دیدگاه‌ها برای اطلاعیه همایش دین و زندگی شهر تهران دکتر سید هادی سرکشیک زاده بسته هستند

سلام و با آرزوی سلامتی شما عزیزان
باید به استحضار برسانم که بلیط های شرکت در همایش تا آخر اردیبهشت به دستتان خواهد رسید