|
|

اطلاعیه همایش

اردیبهشت  ۱۳۹۶ / ۱۹ دیدگاه‌ها برای اطلاعیه همایش بسته هستند

داوطلبان و دانش آموزان ثبت نامی همایش دین و زندگی کنکور ۹۶ ، برای هماهنگی کامل برای برگزاری همایش به زودی از مرکز برگزاری همایش های دکتر سرکشیک زاده با شما تماس خواهند گرفت