|
|

اعلام نتیجه دانشگاه آزاد

مهر  ۱۳۹۵ / ۱ دیدگاه‌ها برای اعلام نتیجه دانشگاه آزاد بسته هستند

دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اعلام نتیجه کنکور ۹۵ ،پرونده این کنکور را بایگانی کرد