|
|

امروز در 3 شبکه سیما تدریس دین و زندگی کنکور با دکتر سرکشیک زاده

خرداد  ۱۳۹۶ / ۳ دیدگاه‌ها برای امروز در ۳ شبکه سیما تدریس دین و زندگی کنکور با دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

امروز دکتر سرکشسیک زاده با موضوع جمعبندی درسه شبکه سیما
ساعت ۱۶ گزینه ۴
ساعت ۱۸ مسیر برتر
ساعت ۱۹٫۳۰ شبکه یک