|
|

امروز ٤شنبه ١٧.٣٠ اسفند برنامه هاي مسيربرتر و ونوس به ترتيب ساعت ١٨شبكه آموزش(٧) ساعت ١٩.٣٠ شبكه يك سيما با حضور دكتر سيدهادي سركشيك زاده

اسفند  ۱۳۹۵ / ۱۸ دیدگاه‌ها برای امروز ۴شنبه ١٧.٣٠ اسفند برنامه های مسیربرتر و ونوس به ترتیب ساعت ١٨شبکه آموزش(٧) ساعت ١٩.٣٠ شبکه یک سیما با حضور دکتر سیدهادی سرکشیک زاده بسته هستند

امروز دکتر سرکشیک زاده با حضور در برنامه مسیر برتر شبکه آموزش و برنامه


ونوس شبکه یک مهمان خانه ها و دیدگان پر مهر شماست

ساعت ١٨ برنامه مسیربرتر

ساعت ١٩.٣٠ شبکه یک