|
|
  • امروز یازدهم خرداد آغاز همایشهای جمعبندی دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده
  • امروز یازدهم خرداد آغاز همایشهای جمعبندی دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده

امروز یازدهم خرداد آغاز همایشهای جمعبندی دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده

خرداد  ۱۳۹۶ / ۱۱ دیدگاه‌ها برای امروز یازدهم خرداد آغاز همایشهای جمعبندی دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

۱۱ خرداد اولین روز برگزاری سلسله همایشهای سراسری و کشوری دکتر سرکشیک زاده است ، این همایشها امروز با آموزشگاه ایرانمهر گنبد کاووس شروع و در ۱۰ تیر با آموزشگاه ابوریحان اراک خاتمه
می یابد