|
|
  • اول تیرماه و برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در مشهد
  • اول تیرماه و برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در مشهد

اول تیرماه و برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در مشهد

تیر  ۱۳۹۶ / ۱ دیدگاه‌ها برای اول تیرماه و برگزاری همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در مشهد بسته هستند

همایش دین و زندگی کنکور مشهد دکتر سرکشیک زاده در مشهد با همکاری کانون فرهنگی آموزش و مدیریت جناب آقای قرآنی در سالن ۵۰۰ نفره همایش ساپکو و ساعت ۸٫۳۰ آغاز می شود
لازم به ذکر است که همایش مخصوص داوطلبان پسر می باشد