|
|
  • برنامه اولیه همایش های دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • برنامه اولیه همایش های دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • برنامه اولیه همایش های دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • برنامه اولیه همایش های دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • برنامه اولیه همایش های دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • برنامه اولیه همایش های دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • برنامه اولیه همایش های دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • برنامه اولیه همایش های دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • برنامه اولیه همایش های دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده
  • برنامه اولیه همایش های دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده

برنامه اوليه همايش هاي دين و زندگي كنكور دكتر سركشيك زاده

بهمن  ۱۳۹۶ / ۱۱ دیدگاه‌ها برای برنامه اولیه همایش های دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

برنامه اولیه و قطعی همایشهای کنکور ٩٧ دکتر سرکشیک زاده به شرح زیر است :
۱۳بهمن ماه -اصفهان – آموزشگاه قلم سفید
۲۷ بهمن ماه – رشت – آموزشگاه مهتا و آفاق
۵ اسفند ماه – اهواز- آموزشگاه اندیشه
۱۲ اسفند ماه – اهواز – آموزشگاه اندیشه
۲۵ اسفند ماه – اصفهان -آموزشگاه قلم سفید
۲۴ فروردین ماه – اصفهان -آموزشگاه قلم سفید
فروردین ماه – اصفهان -آموزشگاه قلم سفید
۲۰ خردادماه -شهرکرد – مرکز دارالفنون
۷ اردیبهشت ماه – اصفهان -آموزشگاه قلم سفید
۲۵ اردیبهشت ماه – اصفهان -آموزشگاه قلم سفید
۱خرداد ماه – اصفهان -آموزشگاه قلم سفید
۲۲ خرداد – کرمان – آموزشگاه هستی (مطهری )
۲۵ خرداد ماه-اهواز -آموزشگاه اندیشه
۲۷ خرداد – کرمان – آموزشگاه هستی (مطهری )
۲تیر ماه-اهواز -آموزشگاه اندیشه

تاریخ همایش تهران متعاقبا اعلام خواهد شد