|
|
  • برنامه جدید همایشهای دین و زندکی کنکور دکتر سرکشیک زاده

برنامه جدید همایشهای دین و زندکی کنکور دکتر سرکشیک زاده

خرداد  ۱۳۹۶ / ۲۹ دیدگاه‌ها برای برنامه جدید همایشهای دین و زندکی کنکور دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

با اضافه شدن آمل و زاهدان به مراکز برگزاری همایش دکتر سرکشیک زاده ، برنامه همایشهای ایشان در تصویر قابل مشاهده است