|
|
  • برنامه های همایشهای کنکور ۹۶دکتر سرکشیک زاده در نیمه نخست ماه پایانی سال ۹۵
  • برنامه های همایشهای کنکور ۹۶دکتر سرکشیک زاده در نیمه نخست ماه پایانی سال ۹۵

برنامه های همایشهای کنکور 96دکتر سرکشیک زاده در نیمه نخست ماه پایانی سال 95

بهمن  ۱۳۹۵ / ۲۸ دیدگاه‌ها برای برنامه های همایشهای کنکور ۹۶دکتر سرکشیک زاده در نیمه نخست ماه پایانی سال ۹۵ بسته هستند

ششم اسفند ماه -کرمان -آموزشگاه هستی مطهری

هفتم اسفند ماه – اهواز – آموزشگاه اندیشه

یازدهم اسفند ماه -قزوین-آموزشگاه فارابی