برنامه همايشهاي كنكور٩٨ دكتر سيد هادي سركشيك زاده

فروردین  ۱۳۹۸ / ۱۲ دیدگاه‌ها برای برنامه همایشهای کنکور٩٨ دکتر سید هادی سرکشیک زاده بسته هستند

برنامه همایشهای دکتر سید هادی سرکشیک زاده تا کنکور ٩٨ به شرح زیر است

۵ فروردین ماه : کرج
٢٣ فروردین ماه : أصفهان آموزشگاه مدرسان تهران
١ و ٢ اردیبهشت ماه : کرمان آموزشگاه هستی – مطهری
۶اردیبهشت ماه : أصفهان آموزشگاه مدرسان تهران
٢٨ ، ٢٩ و ٣٠ خرداد؛ شیراز آموزشگاه اوج

لازم به ذکر است که دوره نکته و تست آنلاین دکتر سرکشیک زاده از ٢٢ فروردین برای نظام قدیم و جدیدفقط در ونوس برگزار خواهد شد