|
|
  • برنامه همایشهای دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آبان ماه
  • برنامه همایشهای دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آبان ماه
  • برنامه همایشهای دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آبان ماه
  • برنامه همایشهای دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آبان ماه
  • برنامه همایشهای دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آبان ماه
  • برنامه همایشهای دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آبان ماه

برنامه همایشهای دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آبان ماه

آبان  ۱۳۹۶ / ۳ دیدگاه‌ها برای برنامه همایشهای دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آبان ماه بسته هستند

برنامه اولیه همایشهای دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در آبان ماه اعلام شد :

پنجشنبه ۴ آبان ماه همایش دین و زندگی شهر شیراز – آموزشگاه اوج
جمعه ۱۲ آبان ماه مرحله دوم همایش دین و زندگی شهر قائمشهر – آموزشگاه الماس
پنجشنبه ۲۵ آبان ماه مرحله اول همایش دین و زندگی شهر گنبد – آموزشگاه ایران مهر