|
|

برنامه ونوس شبکه یک 20 اردیبهشت ماه و بررسی روشهای حل سوال دین و زندگی

اردیبهشت  ۱۳۹۶ / ۲۱ دیدگاه‌ها برای برنامه ونوس شبکه یک ۲۰ اردیبهشت ماه و بررسی روشهای حل سوال دین و زندگی بسته هستند

بررسی روشهای حل تست دین و زندگیدر کنکور و نوع نگاه به تست و خواندن تستها مبحث روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه دکتر سرکشیک زاده در شبکه یک سیما بود