|
|

برنامه ویژه مطالعاتی دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده

اردیبهشت  ۱۳۹۶ / ۲۴ دیدگاه‌ها برای برنامه ویژه مطالعاتی دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

برنامه دکتر سرکشیک زاده برای جمعبندی دین و زندگی

برنامه ۴۸ روزه دکتر سرکشیک زاده بر اساس مطالعه روزانه بنا شده است و درنتیجه بیش از ۳۰ دقیقه تا ۴۵ دقیقه وقت نیاز ندارد
منبع مطالعاتی این برنامه ،کتاب چکیده و بانک تست دین وزندگی انتشارات تختهدسیاه بنا شده است
برای دریافت برنامه کلیک کنید