|
|

برنامه کارنامه ۲۰ با حضور دکتر سید هادی سرکشیک زاده سه شنبه ۱۲ دی ماه در شبکه آموزش

دی  ۱۳۹۶ / ۱۱ دیدگاه‌ها برای برنامه کارنامه ۲۰ با حضور دکتر سید هادی سرکشیک زاده سه شنبه ۱۲ دی ماه در شبکه آموزش بسته هستند

برنامه کارنامه ۲۰ با حضور دکتر سیید هادی سرکشیک زاده سه شنبه ۱۲ دی ماه در شبکه آموزش پخش خواهد شد