|
|

برنامه کلاسها و همایشهای مهر ماه دکتر سرکشیک زاده

مهر  ۱۳۹۵ / ۲ دیدگاه‌ها برای برنامه کلاسها و همایشهای مهر ماه دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

همایشها و کلاسهای دکتر سرکشیک زاده در مهر ماه با شروع دو دوره جدید در شهرهای اصفهان و کرمان و مرحله دوم همایش رشت ، به کارخود ادامه میدهد .