|
|

بم هم به مراکز برگزاری همایش دین و زندگی کنکور پیوست

فروردین  ۱۳۹۶ / ۲۴ دیدگاه‌ها برای بم هم به مراکز برگزاری همایش دین و زندگی کنکور پیوست بسته هستند

شهر بم نیز به مراکز برگزاری همایش دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده اضافه شد