|
|

بهبهان ميزبان جديد همايش دين و زندگي كنكور دكتر سركشيك زاده

اسفند  ۱۳۹۵ / ۹ دیدگاه‌ها برای بهبهان میزبان جدید همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

همایش دین و زندگی کنکور دکتر سرکشیک زاده در بهبهان نیز برگزار خواهد شد ،اردیبهشت ماه زمان برگزاری این همایش خواهد بود