|
|

تاریخ برگزاری همایشهای کرمان در سال 95

بهمن  ۱۳۹۵ / ۷ دیدگاه‌ها برای تاریخ برگزاری همایشهای کرمان در سال ۹۵ بسته هستند

از مراحل ۳ گانه باقیمانده همایشهای دین و زندگی شهر کرمان، ۲مرحله آن در بهمن ماه برگزار خواهد شد