|
|

تبلیغات وسیع برای برگزاری همایش دین و زندگی در گنبد

آبان  ۱۳۹۵ / ۱۷ دیدگاه‌ها برای تبلیغات وسیع برای برگزاری همایش دین و زندگی در گنبد بسته هستند

آموزشگاه گنبد ۲۱ آبان ماه میزبان همایش دکتر سرکشیک زاده خواهد بود

 


photo_2016-11-07_01-04-30photo_2016-10-25_20-57-20photo_2016-11-07_01-04-49