|
|

تصاویر پشت صحنه برنامه کارنامه 20 شبکه آموزش

آبان  ۱۳۹۵ / ۱۳ دیدگاه‌ها برای تصاویر پشت صحنه برنامه کارنامه ۲۰ شبکه آموزش بسته هستند

تصاویر ضبط برنامه شنبه ۱۵ مردادماه ، برنامه ای با حضور دکتر سرکشیک زاده و ایمان سرورپور که شنبه ساعت ۱۸ پخش میشه