|
|

تطبیق کتاب چکیده دین و زندگی تخته سیاه با سوالات کنکور

اردیبهشت  ۱۳۹۶ / ۲۲ دیدگاه‌ها برای تطبیق کتاب چکیده دین و زندگی تخته سیاه با سوالات کنکور بسته هستند

دکتر سرکشیک زاده با تطبیق کتاب چکیده دین و زندگی تخته سیاه با سوالات کنکورهای ۹۴ و ۹۵ ، داوطلبان را به مطالعه این کتاب دعوت کرد