برنامه همایشهای تدریجی و جمعبندی دین و زندگی کنکور دکتر سید هادی سرکشیک زاده

فروردین  ۱۳۹۸ / ۲۴ دیدگاه‌ها برای برنامه همایشهای تدریجی و جمعبندی دین و زندگی کنکور دکتر سید هادی سرکشیک زاده بسته هستند

ه

برنامه همایشهای دکتر سید هادی سرکشیک زاده تا کنکور ٩٨ به شرح زیر است

۵ فروردین ماه : کرج
٢٣ فروردین ماه : أصفهان آموزشگاه مدرسان تهران (همایش تدریجی)
١ و ٢ اردیبهشت ماه : کرمان آموزشگاه هستی – مطهری۰همایش جمعبندی)
۶اردیبهشت ماه : أصفهان آموزشگاه مدرسان تهران (همایش تدریجی )
۷ اردیبهشت : اصفهان آموزشگاه مدرسان تهران (روز پایانی همایشهای تدریجی )
۲۱، ۲۲ و ۲۳ خرداد؛ شیراز آموزشگاه اوج (همایش جمعبندی)
۸ و ۹ تیرماه : اصفهان آموزشگاه مدرسان تهران (همایش جمعبندی )

لازم به ذکر است که دوره نکته و تست آنلاین دکتر سرکشیک زاده از ٢٢ فروردین برای نظام قدیم و جدید فقط در ونوس برگزار خواهد شد