|
|

ثبت نام برای همایش دین و زندگی کنکور در آموزشگاه قلم سفید اصفهان آغاز شد

دی  ۱۳۹۶ / ۵ دیدگاه‌ها برای ثبت نام برای همایش دین و زندگی کنکور در آموزشگاه قلم سفید اصفهان آغاز شد بسته هستند

ثبت نام برای همایش دین و زندگی کنکور شهر اصفهان آغاز شد ، ۱۳ بهمن ماه اولین مرحله همایش برگزار خواهد شد .
لازم به ذکر است که همایش دکتر سرکشیک زاده در اصفهان فقط توسط آموزشگاه قلم سفید ثبت نام و برگزار می شود