ثبت نام همایشهای دین و زندگی کنکور ۹۸ دکتر سرکشیک زاده در سراسر کشور آغاز شد

بهمن  ۱۳۹۷ / ۱۸ دیدگاه‌ها برای ثبت نام همایشهای دین و زندگی کنکور ۹۸ دکتر سرکشیک زاده در سراسر کشور آغاز شد بسته هستند

برگزاری همایشهای دکتر سرکشیک زاده در شهرهای شیراز ؛ مشهد ، اصفهان ،کرمان ،رشت قطعی است و برنامه نکته و تست فقط به صورت آنلاین و در کلاسینو برگزار خواهد شد