|
|

ثبت نام همایش دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده در شیراز

فروردین  ۱۳۹۶ / ۳۱ دیدگاه‌ها برای ثبت نام همایش دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده در شیراز بسته هستند

ثبت نام همایش دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده برای اولین بار در شیراز و دذ آموزشگاه اوج برگزار خواهد شد .

تاریخ برگزاری این همایشها ۲۰ و ۳۱ خرداد خواهد بود