|
|
  • همایش دکتر سرکشیک زاده در قم برگزار شد
  • همایش دکتر سرکشیک زاده در قم برگزار شد

همایش دکتر سرکشیک زاده در قم برگزار شد

دی  ۱۳۹۵ / ۹ دیدگاه‌ها برای همایش دکتر سرکشیک زاده در قم برگزار شد بسته هستند

  آموزشگاه فروغ علم قم امروز میزبان مرحله دیگری از همایشهای دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده بود