|
|

جمعه 6 اسفند ماه همایش ما قبل آخر دین و زندگی کرمان

اسفند  ۱۳۹۵ / ۵ دیدگاه‌ها برای جمعه ۶ اسفند ماه همایش ما قبل آخر دین و زندگی کرمان بسته هستند

همایش های تدریجی دین و زندگی کنکور در آموزشگاه هستی – مطهری کرمان به ایستگاه ما قبل آخر رسید و فردا ششم اسفند ماه همایش دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده در کرمان و آموزشگاه هستی – مطهری برگزار خواهد شد