|
|

دوشنبه یکم آبان ماه و حضور دکتر سرکشیک زاده در 3 برنامه آموزشی سیما

آبان  ۱۳۹۶ / ۱ دیدگاه‌ها برای دوشنبه یکم آبان ماه و حضور دکتر سرکشیک زاده در ۳ برنامه آموزشی سیما بسته هستند

دوشنبه یکم آبان ماه برنامه های گزینه ۴ ، مسیر برتر و ونوس با حضور دکتر سرکشیک زاده با تدریس و حل تست دین و زندگی کنکور