|
|

دوشنبه 26 تیر ماه و حضور دکتر سرکشیک زاده در 3کانال سیما

تیر  ۱۳۹۶ / ۲۶ دیدگاه‌ها برای دوشنبه ۲۶ تیر ماه و حضور دکتر سرکشیک زاده در ۳کانال سیما بسته هستند

دوشنبه ۲۶ تیرماه برنامه گزینه ۴ ساعت ۱۶ ، برنامه مسیر برتر شبکه آموزش (۷) ، برنامه ونوس شبکه یک سیما با حضور دکتر سید هادی سرکشیک زاده