|
|

دکتر سرکشیک زاده در برنامه گزینه 4 شبکه 4 و بررسی آیات پر تکرار

اردیبهشت  ۱۳۹۶ / ۲۱ دیدگاه‌ها برای دکتر سرکشیک زاده در برنامه گزینه ۴ شبکه ۴ و بررسی آیات پر تکرار بسته هستند

دکتر سرکشیک زاده در برنامه گزینه ۴ شبکه ۴ و با بررسی آیات پر تکرار و مهم کتاب دین و زندگی ، نکات مهمی را به داوطلبان گوشزد کرد