|
|

دکتر سرکشیک زاده و حضور در 3شبکه سیمای ملی

آذر  ۱۳۹۵ / ۲۶ دیدگاه‌ها برای دکتر سرکشیک زاده و حضور در ۳شبکه سیمای ملی بسته هستند

پس از استقبال گسترده از حضور دکتر سرکشیک در ۱۶ آذر ، ایشان ۲۱ آذر در شبکه های ۴ ، ۷و شبکه یک سیما برنامه خواهند داشت