|
|

دکتر سرکشیک زاده 16 آبانماه در 3گانه آموزشی صدا و سیما

آبان  ۱۳۹۶ / ۱۵ دیدگاه‌ها برای دکتر سرکشیک زاده ۱۶ آبانماه در ۳گانه آموزشی صدا و سیما بسته هستند

سه شنبه ۱۶ آبانماه ۹۶ دکتر سید هادی سرکشیک زاده در ۳گانه آموزشی خود در صدا و سیما حاضر و مهمان خانه های گرمن شما خواهد بود
ساعت ۱۶٫۳۰ برنامه گزینه ۴ شبکه ۴ سیما
ساعت ۱۷٫۳۰ شبکه آموزش سیما
ساعت ۱۹٫۳۰ شبکه یک سیما