زنگ دین و زندگی کنکور با دکتر سید هادی سرکشیک زاده مدرس کنکور

تیر  ۱۳۹۸ / ۲ دیدگاه‌ها برای زنگ دین و زندگی کنکور با دکتر سید هادی سرکشیک زاده مدرس کنکور بسته هستند

زنگ دین و زندگی کنکور با دکتر سید هادی سرکشیک زاده مدرس کنکور و مولف انتشارات تخته سیاه ، دوم تیر ماه ۹۸ در مسیر برتر و ونوس برگزار شد