زنگ دین و زندگی کنکور در سیمای ملی با دکتر سرکشیک زاده

خرداد  ۱۳۹۸ / ۲۵ دیدگاه‌ها برای زنگ دین و زندگی کنکور در سیمای ملی با دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

۲۶ خرداد ماه دکتر سرکشیک زاده با حضور در صدا و سیما در برنامه های گزینه ۴ شبکه ۴ ، ونوس شبکه یک و مسیر برتر شبکه آموزش حاضر خواهد شد.