|
|

ساعت 10 صبح و 14 عصر 14 مهر مرحله اول همایش دین و زندگی کنکور رشت

مهر  ۱۳۹۶ / ۱۴ دیدگاه‌ها برای ساعت ۱۰ صبح و ۱۴ عصر ۱۴ مهر مرحله اول همایش دین و زندگی کنکور رشت بسته هستند

ساعت ۱۰ صبح و ۱۴ عصر ۱۴ مهر مرحله اول همایش دین و زندگی کنکور رشت در آموزشگاه مهتا واقع در چهارراه گلسار برگزار خواهد شد