سه شنبه ٢٨ خرداد برنامه هاي آموزشي سيماي ملي باحضور دكتر سيد هادي سركشيك زاده

خرداد  ۱۳۹۸ / ۲۸ دیدگاه‌ها برای سه شنبه ٢٨ خرداد برنامه های آموزشی سیمای ملی باحضور دکتر سید هادی سرکشیک زاده بسته هستند

سه شنبه ٢٨ خرداد ماه ٩٨ و با توجه به تخصص دکتر سرکشیک زاده در پیش بینی سوالات کنکور در سالها اخیر ،برنامه مدینه ۴ شبکه ۴ ساعت ١۶.٣٠ ، برنامه ونوس شبکه یک ساعت ١٧ و برنامه مسیر برتر شبکه آموزش ساعت ١٨.٣٠ میزبان استاد پیش بینی سوالات کنکور خواهد بود