|
|
  • سه شنبه ٣ بهمن ماه زنگ دین و زندگی کنکور در صدا و سیما
  • سه شنبه ٣ بهمن ماه زنگ دین و زندگی کنکور در صدا و سیما
  • سه شنبه ٣ بهمن ماه زنگ دین و زندگی کنکور در صدا و سیما

سه شنبه ٣ بهمن ماه زنگ دين و زندگي كنكور در صدا و سيما

بهمن  ۱۳۹۶ / ۳ دیدگاه‌ها برای سه شنبه ٣ بهمن ماه زنگ دین و زندگی کنکور در صدا و سیما بسته هستند

سه شنبه ٣ بهمن ماه زنگ دین و زندگی کنکور در صدا و سیما با تدریس دکتر سرکشیک زاده به صدا در می آید و ساعت ١۶ برنامه گزینه۴ شبکه ۴ ، ساعت ١٧ برنامه مسیر برتر شبکه آموزش و ساعت ١٩٠٣٠ برنامه ونوس شبکه یک سیما میزبان إستاد برتر دین و زندگی کنکور خواهند بود