|
|

سه شنبه 8 آذر و حضور دکتر سرکشیک زاده در ۳ شبکه سیما

آذر  ۱۳۹۶ / ۷ دیدگاه‌ها برای سه شنبه ۸ آذر و حضور دکتر سرکشیک زاده در ۳ شبکه سیما بسته هستند

سه شنبه ۷ آذر دکتر سرکشیک زاده در ۳ شبکه سیما به تدریس دین و
زندگی کنکور میپردازد