|
|

سه شنبه 4 اردیبهشت ماه همایش دین و زندگی قزوین

اردیبهشت  ۱۳۹۶ / ۴ دیدگاه‌ها برای سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه همایش دین و زندگی قزوین بسته هستند

همایش دین و زندگی قزوین دکتر سرکشیک زاده سه شنبه ساعت ۱۳ تا ۱۸ برگزار خواهد شد