|
|
  • سه شنبه ۹ آبان زنگ دین و زندگی کنکور در صدا و سیما
  • سه شنبه ۹ آبان زنگ دین و زندگی کنکور در صدا و سیما

سه شنبه 9 آبان زنگ دین و زندگی کنکور در صدا و سیما

آبان  ۱۳۹۶ / ۹ دیدگاه‌ها برای سه شنبه ۹ آبان زنگ دین و زندگی کنکور در صدا و سیما بسته هستند

سه شنبه ۹ آبان زنگ دین و زندگی کنکور در صدا و سیما با برنامه گزینه ۴ شبکه ۴ ساعت۱۶ عصر به صدا در خواهد آمد و زنگ دوم دین و زندگی در شبکه آموزش و برنامه مسیر برتر ساعت ۱۷ خواهد بود و در زنگ پایانی نیز دکتر سرکشیک زاده ساعت ۱۹٫۳۰ در برنامه ونوس شبکه یک به صدا در خواهد آورد تا ۳گانه آموزشی ۹ آبان ۹۶ نیز اینگونه پایان یابد