|
|
  • سه شنبه ۹ خرداد ماه برنامه های آموزشی صدا و سیما
  • سه شنبه ۹ خرداد ماه برنامه های آموزشی صدا و سیما
  • سه شنبه ۹ خرداد ماه برنامه های آموزشی صدا و سیما

سه شنبه 9 خرداد ماه برنامه های آموزشی صدا و سیما

خرداد  ۱۳۹۶ / ۹ دیدگاه‌ها برای سه شنبه ۹ خرداد ماه برنامه های آموزشی صدا و سیما بسته هستند

برنامه های امروز صدا و سیما سه شنبه ۹ خرداد ماه
ساعت۴ عصر برنامه گزینه ۴ شبکه ۴
ساعت ۶ عصر شبکه آموزش
با حضور ارزشمند دکتر سید هادی سرکشیک زاده را به تماشا خواهیم نشست