|
|

شروع ثبت نام برای 12 مرحله آزمون آنلاین دین و زندگی کنکور با تست های تالیفی دکتر سرکشیک زاده

شهریور  ۱۳۹۶ / ۱۰ دیدگاه‌ها برای شروع ثبت نام برای ۱۲ مرحله آزمون آنلاین دین و زندگی کنکور با تست های تالیفی دکتر سرکشیک زاده بسته هستند

ثبت نام برای ۱۲ مرحله آزمون آنلاین دین و زندگی کنکور با تست های احتمالی و تالیفی دکتر سرکشیک زاده آغاز و تا ۱۰ مهر ادامه خواهد داشت (به هیچ وجه تمدید نخواهد شد )
هر مرحله آزمون با مبلغ ۵۰۰۰۰ هزار ریال امکانپذیر و ثبت نام آزمونها به صورت تک یا چند مرحله از ۱۲ مرحله امکانپذیر نخواهد بود

لینک ثبت نام :